Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve

Teostame omanikujärelevalvet

noolalla

Oleme selleks, et aidata!

Enne, kui ehitusega alustada võib, tuleb maa või ehitise omanikul leida omanikujärelevalve spetsialist, kes kontrollib, et ehitamine käiks projekti ja seaduse järgi. Eramu, suvila, talu- või aiamaja ehitusel võib omanik loota ka enda kogemustele, ent ehituskaugetel inimestel on igal juhul mõistlik palgata keegi, kes kogu protsessi juures esindaks omaniku huve.

Järelevalve tegemiseks ei sobi mitte igaüks, kes ehitusega kokku on puutunud, vaid selleks nõutakse vastavat kvalifikatsiooni ja registreeringut majandustegevuse registris. Omaniku­järelevalve spetsialist peab olema sõltumatu ehitusettevõttest ja projekteerijast, et ei tekiks olukorda, kus sõprade võimalikele vigadele vaadatakse läbi sõrmede.

Omanikujärelevalve spetsialist kontrollib:

  • ehitamise vastavust ehitusprojektile, ehitusnormidele, paigaldusjuhistele
  • tehniliste dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset vormistamist, samuti nende sisu vastavust tegelikkusele
  • ehitusplatsi korrashoidu, ohutust keskkonnale ja ümbruskonnale, tööohutuse nõuetest kinnipidamist
  • tööde graafikust kinnipidamist.

Omanikujärelevalve peab tagama, et ehitaja tegevus vastaks nii seaduses kirjapandule kui ka neile tingimustele, mis on kirjas tellija ja ehitaja vahelises lepingus. Järelevalvet tehakse vähemalt kasutusteatise esitamiseni või ehitise kasutusloa saamiseni.

Omanikujärelevalve spetsialist koostab enne tööde alustamist programmi, milles on näha, kui sageli ta midagi kontrollib, milliste katsetuste ja mõõdistuste tegemist nõuab ning milliste tööde dokumenteerimist kohustuslikuks peab.

Aastast 2015 muutusid omanikujärelevalve protseduurid palju mahukamaks, mistõttu peab arvestama sellega, et tööd tuleb järelevalvespetsialistil teha rohkem ning ka tasu on suurem kui veel mõned aastad tagasi. Ent põhjalik järelevalve ehitaja tegevuse üle on kokkuvõttes siiski omaniku huvides, sest nõuete rikkumine võib minna väga kalliks maksma.

Salmark on kogemustega ehitusettevõte

FIRMA, MIS ON OLNUD VANKUMATULT ÜHE LIPU ALL JUBA 15 AASTAT!

KOGEMUSI:

+ aastat

VALMINUD  PROJEKTE:

+ projekti